Въпроси

В:

Пациенти с какви заболявания приемате?

О:

В Хоспис Царица Елеонора приемаме пациенти с различни заболявания, които имат нужда от постоянни медицински грижи и рехабилитация. За съжаление не можем да приемаме психично болни пациенти, поради спецификата на заболяването и лечението им.

В:

Имате ли свободни места?

О:

За актуална информация относно свободните към момента легла за пациент мъж или жена моля свържете се с Мариана Петрова, управител на хосписа, на телефон 0888 60 70 00.

В:

Каква е цената на здравните услуги на Хоспис Царица Елеонора?

О:

Цената на леглоден зависи от заболяването и дали е необходима рехабилитация на пациента. За повече информация, моля свържете се с Мариана Петрова, управител на хосписа, на телефон 0888 60 70 00.

В:

Какво е работното време на Хоспис Царица Елеонора?

О:

Контакт с хосписа, приемането на болни и медицинските грижи в Хоспис Царица Елеонора се осъществяват 24 часа, 7 дни в седмицата, 365 дни в годината.

В:

Кога е свиждането в Хоспис Царица Елеонора?

О:

По правило свижданията са всеки ден от 16:00 - 18:00 часа. В зависимост от състоянието на пациентите, както и други специфични особености, като местоживеене, събития и т.н. можем да уговорим индивидуална схема на свиждания. Моля, имайте в предвид, че наш приоритет е здравето и комфорта на всички пациенти в Хоспис Царица Елеонора, поради което изключения от графика на свижданията следва да се съгласуват предварително.