Статии, Новини, Информация

Прес конференция

На 11 октомври 2016 г се проведе Начална пресконференция на проект BG05M9OP001-1.003-1064-C01 „Създаване на нови работни места  в „Хоспис Царица Елеонора - Варна" ЕООД“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 -2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. На пресконференцията присъстваха представители на: Дирецкия Бюро по труда –…
Научете повече

Информация за текущ проект

Наименование на проекта: „СЪЗДАВАНЕ НА НОВИ РАБОТНИ МЕСТА  В ХОСПИС "ЦАРИЦА ЕЛЕОНОРА - ВАРНА" ЕООД“, договор BG05M9OP001-1.003-1064-C01 Финансираща програма: Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз Дата на стартиране: 02.09.2016 г. Дата на приключване: 02.11.2017 г. Стойност на бюджета в лева: Общо - 212 871.00 лв, Финансиране от…
Научете повече

Покана за пресконференция

ПОКАНА за НАЧАЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ   Уважаеми Госпожи и Господа,   Имам удоволствието да Ви поканя да  участвате в Началната пресконференция на проект BG05M9OP001-1.003-1064-C01 „Създаване на нови работни места  в „Хоспис Царица Елеонора - Варна" ЕООД“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Пресконференцията…
Научете повече

Хоспис Царица Елеонора и ОП “Развитие на човешките ресурси”

Наименование на проекта: „СЪЗДАВАНЕ НА НОВИ РАБОТНИ МЕСТА  В ХОСПИС "ЦАРИЦА ЕЛЕОНОРА - ВАРНА" ЕООД“, договор BG05M9OP001-1.003-1064-C01 Финансираща програма: Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз Дата на стартиране: 02.09.2016 г. Дата на приключване: 02.11.2017 г. Стойност на бюджета в лева: Общо - 212 871.00 лв, Финансиране от…
Научете повече